Published on November 2018 | Criminal law

Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini – mogućnosti, izazovi i perspektive
Authors: Sadmir Karović
View Author: Dr. Sadmir Karović
Journal Name: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu
Volume: 55 Issue: 4 Page No: 835-852
Indexing: Google Scholar,DOAJ,EBSCO
Abstract:

Suštinski razlog koji je odlučujući za izbor ove teme predstavlja namjera da se skrene pažnja naučno-stručne javnosti na problem kompleksnosti krivičnopravnog suzbijanja organizovanog kriminaliteta sa posebnim osvrtom na dokazivanje odnosno utvrđivanje objektivno – subjektivne komponente kao obavezan krivičnoprocesni uslov koji mora biti zadovoljen u svakom konkretnom slučaju. Cilj rada je prvenstveno usmjeren na prepoznavanje i identifikaciju realnih otkrivačko-dokaznih mogućnosti i kapaciteta subjekata sa provođenje zakona koji proizilaze iz važećih zakonskih odredbi. U radu se navode odgovarajuće preporuke koje se odnose na moguće intervencije na planu iznalaženja adekvatnijih odgovora i rješenja u odnosu na specifične oblike organizovanog kriminaliteta. Sve eventualne parcijalne intervencije koje se odnose na izmjene i dopune zakona zahtijevaju postupanje u skladu sa propisanom zakonskom procedurom što zahtijeva i određeno vrijeme koje je potrebno za implementaciju ovih aktivnosti. Postojeće istražno-dokazne mogućnosti su nedovoljne, posebno u kontekstu srazmjernosti, te slijedom navedenog postoji opravdana i svrsishodna potreba objektivnog i kritičkog preispitivanja zakonskih rješenja kao i iniciranja i usaglašavanja novih rješenja koja će biti srazmjerna i odgovarajuća u smislu postizanja očekivanih rezultata.Limitirajući faktor predstavlja činjenica da sve eventualne intervencije na izmjeni i dopuni važećih propisa zahtijevaju određenu inicijativu i proces usaglašavanja i harmoniziranja je veoma specifičan s obzirom na kompleksnu ustavnopravnu strukturu države. Specifični oblici organizovanog kriminaliteta zahtijevaju kontinuirano traganje profesije, akademske zajednice i svih drugih subjekata i pojedinaca kao autoriteta za najefikasnijim zakonskim rješenjima koja mogu zadovoljiti realne potrebe u cilju energične i odlučne borbe protiv ovog kriminaliteta.

Download PDF
View Author/Co-Author
Copyright © 2024 All rights reserved