Published on October 2021 | Criminal law, Juvenile criminal law

Kockanje i kazneno-pravna zaštita mladih u Bosni i Hercegovini
Authors: Suad Orlić, Sadmir Karović
View Author: Dr. Sadmir Karović
Journal Name: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu
Volume: 58 Issue: 4 Page No: 1261-1284
Indexing: DOAJ,EBSCO
Abstract:

Kockanje kao društvena devijacija postaje sve aktuelniji problem u današnjem svijetu konzumerizma i poremećenih društvenih vrijednosti. Kao društvena devijacija svojom masovnošću prijeti da preraste u vodeću ovisnost koja bi vodila u razne oblike kažnjivog ponašanja. Takva prijetnja posebno je izražena za mladi naraštaj koji lako može postati ovisan o ovoj devijaciji i usljed toga biti izložen raznim oblicima prestupničkog ponašanja. U ovom radu, autori su elaborirali kazneno-pravnu zaštitu mladih od kockanja sa cjelovitom interpretacijom svih njenih oblika, te ukazali na određene nedostatke u legislativnim aspektima te zaštite i neujednačenost zakonske regulative koja se odnosi na ovaj oblik asocijalnog ponašanja mladih, kao i probleme u efikasnosti provođenja zakonskih odredbi koje tretiraju zaštitu mladih od kockanja u Bosni i Hercegovini, uz prezentovanje odgovarajućih prijedloga de lege ferenda usmjerenih na poboljšanje kazneno-pravne zaštite mladih u svim njenim oblicima i modalitetima.

Download PDF
View Author/Co-Author
Copyright © 2024 All rights reserved