Published on May 2020 | Criminal procedural law

Otkrivačka, istražna i dokazna uloga ovlaštenih službenih osoba u kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini
Authors: Sadmir Karović, Suad Orlić
View Author: Dr. Sadmir Karović
Journal Name: Policija i sigurnost
Volume: 29 Issue: 1 Page No: 112-125
Indexing: Web of Science,Google Scholar
Abstract:

Poštujući prirodu poslova i zadataka, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela, primarna je aktivnost policije odnosno ovlaštenih službenih osoba koje imaju realnu mogućnost da svojom neposrednom nazočnošću na terenu ili posrednim putem prikupe inicijalne ili početne obavijesti o postojanju određenog kaznenog djela. Reformacijski procesi kaznenog postupovnog zakonodavstva posljednja dva desetljeća ne samo u Bosni i Hercegovini već i u regiji, imaju za posljedicu uvođenje i primjenu novih pravnih instituta svojstvenih za anglosaksonsku pravnu tradiciju. Slijedom naprijed navedenog, reformirano kaznenoprocesno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine pretrpjelo je značajne izmjene u istrazi, prihvaćanjem tužiteljskog koncepta istrage koji se zbog izuzetno proaktivne uloge policije u istrazi, naziva još i tužiteljsko – policijski koncept istrage. Otkrivačka uloga policije inicijalna je aktivnost usmjerena na zadovoljenje standarda osnove sumnje neophodnog za pokretanje i provođenje istrage. Tužiteljsko ̶ policijski koncept istrage značajne je istražno dokazne aktivnosti povjerio na provedbu ovlaštenim službenim osobama pod upravljačko – nadzornom ulogom ovlaštenog tužitelja, iz čega proizlazi njihova izrazito proaktivna uloga u istrazi. Zakonom propisana prava i dužnosti ovlaštenih službenih osoba predstavljaju normativni okvir za neposredno postupanje u vezi otkrivanja, istraživanja i dokazivanja kaznenih djela. Također, demokratski koncept rada policije ali i drugih subjekata/agencija za provođenje zakona, obvezuje na dosljednu primjenu zakona s jasno izraženom tendencijom humanizacije u postupanju i zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda svakoga pojedinca.

Download PDF
View Author/Co-Author
Copyright © 2023 All rights reserved