Published on October 2013 | International criminal Law, Criminal procedure law

KRIVIČNOPRAVNO UTVRĐIVANJE ZLOČINA GENOCIDA
Authors: Sadmir Karović
View Author: Dr. Sadmir Karović
Journal Name: PREGLED
Volume: 54 Issue: 2 Page No: 93-110
Indexing: EBSCO,Index Copernicus
Abstract:

U ovom radu naglašena je važnost i kompleksnost identifikacije i definisanja zaštićenih ljudskih skupina prilikom krivičnopravnog utvrđivanja postojanja zločina genocida kao jedne od bitnih i specifičnih odrednica ovog zločina. Autor se osvrnuo na praksu međunarodnog pravosuđa čiji je rad u značajnoj mjeri otklonio pojedine nejasnoće koje se odnose na pitanja koja nisu precizno i jasno propisana u Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine kroz nekoliko ključnih primjera koji omogućavaju jednostavnije shvatanje, razumijevanje i tumačenje zaštićene ljudske skupine. Kroz rad se artikuliraju različiti pristupi koji se odnose na identifikaciju i definisanje zaštićenih ljudskih skupina kao i kritički osvrt na ograničenost koncepta genocida u skladu sa restriktivno propisanim uslovima

Download PDF
View Author/Co-Author
Copyright © 2024 All rights reserved