Published on February 2014 | International criminal Law, Criminal procedure law

KOMPLEKSNOST UTVRĐIVANJA POSTOJANJA GENOCIDNE NAMJERE
Authors: Sadmir Karović
View Author: Dr. Sadmir Karović
Journal Name: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu
Volume: 51 Issue: 1 Page No: 119-130
Indexing: Google Scholar,DOAJ,EBSCO
Abstract:

U ovom radu autor je naglasio kompleksnost utvrđivanja postojanja genocidne namjere kao specifičnog obilježja zločina genocid. Praksa međunarodnog pravosuđa je u znatnoj mjeri omogućila jasnije, preciznije i jednostavnije shvatanje određenja subjektivne komponente ovog zločina prilikom utvrđivanja individualne krivične odgovornosti. Teret dokazivanja zločina genocid posebno se odnosi na nemogućnost direktnog utvđivanja genocidne namjere. Indirektno dokazivanje je samo po sebi kompleksno i zahtijeva postojanje niza posrednih faktora koji upućuju na jedini razuman zaključak u kontekstu postojanja genocidne namjere kod izvršioca zločina. Otežavajuća okolnost koja utiče na kompleksnost utvrđivanja postojanja genocidne nemjere predstavlja uopštenost Konvencije o genocidu koja nije propisala jasne kriterije i mjerila za utvrđivanje kvantitativne komponente zločina.

Download PDF
View Author/Co-Author
Copyright © 2024 All rights reserved